Panel Lektora - zakładka Zajęcia

Utworzono: 2016-11-30
Ostatnia aktualizacja: 2016-11-30
Liczba odwiedzin posta: 630

Zakładka „Zajęcia” umożliwia Ci codzienną pracę z Platformą LangLion.

W części „Szczegóły zajęć”  dostępna jest lista zajęć grup w których uczysz.

Chcesz wpisać temat lekcji i pracę domową?

Kliknij w wybraną lekcję na liście. W domyślnie otwartej zakładce „Dane szczegółowe” wypełnij formularz odpowiednimi informacjami. Możesz także skorzystać z zaawansowanej edycji tekstu szczegółów zajęć. Po ukończeniu edycji szczegółów, kliknij w przyciskZapisz”. Gotowe, lekcja została uzupełniona.

Z poziomu zakładki „Dane szczegółowe” możesz także założyć lekcję on-linewydrukować szczegóły zajęć. Po nadaniu odpowiednich uprawnień, możesz nadawać statusy do lekcji, edytować lekcję, zmieniając jej dane a także usunąć lekcję z listy.

Chcesz uniknąć ponownego wprowadzania identycznych szczegółów zajęć do kolejnych zajęć? Skorzystaj z opcji Skopiuj z poprzednich zajęć”, która pozwala skopiować wszystkie szczegóły zajęć z poprzedniej lekcji.

szczegóły zajęć lekt

Dodawaj do zajeć różne pomoce naukowe dla kursantów. Mogą mieć one postać zdjęć, plików audio czy też prezentacji.

Jak tego dokonać?

Przejdź do zakładki „Pliki” i kliknij w przycisk „Dodaj pliki z dysku”. Dzięki temu, możesz dodać plik ze swojego komputera. Masz także możliwość wgrania pliku, który już znajduje się w wirtualnej przestrzeni dyskowej i w tym celu wybierz opcjęDodaj pliki z e-learningu”.

pliki lekt

Sprawdź obecność kursantów na zajęciach. W tym celu, przejdź do zakładkiObecności”. Tu dostępna jest lista kursantów grupy. Domyślnie, kursanci są obecni. Zaznacz jedynie te osoby, które nie były obecne na zajęciach. Jeżeli wszyscy byli obecni, kliknij w opcję Obecność została sprawdzona”  w identyczny sposób możesz zaznaczyć brak pracy domowej.

obecność lekt

Chcesz sprawdzić poziom wiedzy Twoich kursantów? Dodaj testy do zajęć. W tym celu przejdź do zakładki „Testy” i kliknij „Dodaj testy” wybierz jeden z utworzonych testów i kliknij w „Dodaj”.

testy lekt

Po uzupełnieniu wybranej lekcji o dowolne informacje, na belce z wybraną lekcją pojawi się specjalny status, np.Uzupełniono szczegóły” lub Dodano testy”.

status zajęc


Powrót