Jak dołączyć do zajęć online? Połączenie z e-klasą.

Utworzono: 2016-11-29
Ostatnia aktualizacja: 2016-11-29
Liczba odwiedzin posta: 423

Twój lektor założył lekcje on-line i chcesz do niej dołączyć?

Nic trudnego, po zalogowaniu się na konto, na stronie głównej w sekcji „Najbliższe lekcje on-line”, kliknij w przycisk „Dołącz”.

dołacz do lekcji

Zanim rozpoczniesz uczestnictwo w lekcji on-line, pojawi się kreator, który umożliwi Ci sprawdzenie Twojego sprzętu. W zależności od charakteru Twojego uczestnictwa w lekcji, masz do wyboru następujące opcje:

  • „Mikrofon” – kliknij, jeżeli korzystasz z mikrofonu. Po za słuchaniem, umożliwi Ci to wypowiadanie się podczas lekcji.
  • „Tylko słuchaj” – kliknij, jeżeli nie posiadasz mikrofonu i opcja ta umożliwi Ci jedynie odsłuch lekcji.
online1

Jak poprawnie ustawić mikrofon? 

Kreator umożliwi Ci to w prosty sposób. Kliknij w opcję „Mikrofon”  i postępuje według wyświetlonych wskazówek.

Jeżeli podczas testu usłyszysz głos w słuchawkach, kliknij „Tak” i dołącz do lekcji on-line. Jeśli dźwięk nie był słyszalny, kliknij w „Nie” i sprawdź dalsze ustawienia sprzętu.

online2

Sprawdź, czy został wybrany właściwy mikrofon i ustaw jego wzmocnienie. Sprawi to, że pozostali uczestnicy będą Cię lepiej słyszeli. Poprawna konfiguracja mikrofonu objawiała się będzie ruchem paska, obrazującego rejestrację dźwięku.

Sprawdź także, czy Twoje słuchawki lub głośniki działają poprawnie i w tym celu kliknij w przycisk „Test słuchawek”. Jeżeli wszystko będzie w porządku, usłyszysz nagranie i kliknij „Dalej”.

Ponownie przetestuj mikrofon. Jeżeli test wypadanie prawidłowo, kliknij w „Tak” i dołącz do zajęć on-line.

online3

Chcesz się dowiedzieć jakie funkcje kryje panel lekcji on-line?

Panel lekcji on-line składa się z górnej części, gdze dostępne są opcjie, dzięki którym możesz:

  • włączyć i wyłączyć mikrofon,
  • włączyć i wyłączyć kamerę,
  • wyświetlić stan nagrywania lekcji on-line –  jest to możliwe wyłącznie, gdy lektor włączył nagrywanie lekcji,
  • wyciszyć mikrofon,
  • wyświetlić okno skrótów klawiszowych. Jeżeli sprawnie poruszasz się po panelu lekcji on-line, z pewnością umożliwi Ci to wygodniejsze korzystanie z panelu,
  • wylogować się z lekcji online.
online kursant1

Kolejna część panelu to okno „Użytkownicy”.  Tu wyświetlone są informacje, dotyczące uczestników, zalogowanych do lekcji on-line oraz prezentera.

Chcesz zabrać głos, zgłosić się do odpowiedzi?

Nic trudnego, wystarczy, że klikniesz w ikonę ręki. Prezenter zostanie o tym powiadomiony i będzie miał możliwość udzielenia Ci głosu lub „opuszczenia” Twojej ręki.

Sekcja „Dokowanie wideo” zawiera obrazy kamer uczestników lekcji, którzy zezwolili na udostępnienie swojej kamery. Jeżeli udostępnisz kamerę, inni uczestnicy zobaczą również Ciebie.

Co oznacza pusta kartka na środku ekranu?

Stanowi ona główną część panelu lekcji on-line. Obszar ten to  „Prezentacja”. W tym miejscu wyświetlane są materiały zamieszczone przez prezentera a także kształty, które zostały przez niego narysowane.

online kursant2

Co oznaczają prostokąty oznaczone literami?

Są to warianty odpowiedzi na pytanie, które postawił lektor – prezenter. Aby odpowiedzieć na pytanie, kliknij we właściwy wariant odpowiedzi. Twoja odpowiedź wyświetlona zostanie lektorowi prowadzącemu.

online kursant6

Czy podczas lekcji on-line uczestnicy mają możliwość wzajemnej komunikacji?

Oczywiście, oprócz komunikacji przy pomocy mikrofonu i kamery, uczestnicy mogą pisać do siebie wiadomości i służy do tego pole „Czat”.

Chcesz wysłać wiadomość do wszystkich uczestników, bądź do kolegi lub koleżanki?

To proste, wystarczy że w skorzystasz z zakładki „Wszyscy”,  w pole treść, wpiszesz treść swojej wiadomości i klikniesz w „Wyślij”. Twoja wiadomość zostanie doręczona do wszystkich uczestników.

online kursant3

Aby wysłać wiadomość do wybranej osoby, kliknij w zakładkę „Opcje” i zaznacz uczestnika, z którym chcesz  się skontaktować. W pole treści wpisz treść wiadomości i kliknij opcję „Wyślij”. ? Podczas lekcji online użytkownicy mają możliwość komunikacji nie tylko przez mikrofon. Okno czatu również stwarza tę możliwość. Istnieje możliwość wysłania wiadomość do wszystkich użytkowników, ale także do wybranego użytkownika.

online kursant4

Jeżeli litery konwersacji w czacie są z byt małe, w prosty sposób możesz zmienić rozmiar czcionki i także masz możliwość włączenia powiadomienia głosowego, gdy otrzymasz wiadomość na czacie.Powrót