Treść licencji

Utworzono: 2016-11-29
Ostatnia aktualizacja: 2016-11-29
Liczba odwiedzin posta: 468

Wszystkie materiały i e-booki dostępne w sklepie internetowych objęte są licencją:

Klient, który kupuje towar w formie pliku PDF, MP3 lub ZIP, zakupuje go do użytku osobistego. Sprzedawca udziela klientowi licencji niewyłącznej na zakupiony towar, na czas nieokreślony. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania, dalszej sprzedaży, najmu, użyczania, powielania czy też publicznego udostępniania towaru.Powrót